a

Zonguldak Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararlar…

Zonguldak Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. 8 Maddeyle alınan kararlar özetlenirken sokağa çıkma, şehirler arası seyahat, toplantı, düğünler, konaklama ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

 

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“28.06.2021 Tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27.
ve 72. Maddeleri gereği 28.06.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığının 27.06.2021 tarih ve
10530 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında
toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele
sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık
Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021­17 Mayıs 2021
tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021
tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum
noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir
ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir
izlendiği kamuoyunun malumudur.
Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının
kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı
normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde
de önemini korumaktadır.
Salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021
tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin
üçüncü etabı kapsamında İçişleri Bakanlığının 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgesinde
aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi
gerektiği belirtilmektedir.
Bu doğrultuda İlimizi kapsayacak şekilde;

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda
uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021
Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı
olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları
sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat
kısıtlaması uygulanmayacaktır.
2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara
uyulması kaydıyla;
­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz
2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz
2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.
­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler
arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren yeme­içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda
bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.
­ Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde
söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade
edilecektir.
­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından
belirlenmiş olan açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.
­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de
sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya
kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.
­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla
park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgelerimizle getirilen
ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.
­ Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet
konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya
kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir
işyerinde nargile servisi yapılmayacaktır.
3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet
ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına
uyulmak kaydıyla;
­ STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve

birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya
yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı
alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.
­ Nikah ve Düğün merasimlerinde;
– Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
– Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar
yapılabilecektir.
– Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal
mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü
doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar
düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun,
dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.
– Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi
başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına
gidilmeyecektir.

– Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecektir.
– Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1
Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.
– Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık
alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine
uyulmak kaydıyla izin verilecektir.
4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve
esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm
toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son
verilecektir.
­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi
toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.
5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik,
maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili
Genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.
­ Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve
etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.
­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.)
yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her

türlü tedbir alınacaktır.
6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu
kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması
sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine
geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışma saatlerinin 08.30-
17.30 olarak belirlenmesine,
7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
­ Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının
31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgeleri ile getirilen düzenlemelerde aşağıdaki
değişiklikler hayata geçirilecektir;
­ Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize
gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu
karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72
saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.
– Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne
düşürülecek ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde
zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise
Sağlık Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.
– Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Kaymakamlıklarca
belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren
konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama
ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar
Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.
­ Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi
uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların
ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.
8. GENEL ESASLAR
­ Kaymakamlıklarımızca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her
bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri
yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık
verilecektir.
­ Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde,
önümüzdeki dönemde Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami
düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile
takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.
­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile
vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik
edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların
esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli
idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler
veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL
(Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya
Kaymakamlar tarafından karar verimesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

0 0 0 0 0 0
reklam
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

ZONGULDAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN YENİLENEN ATÖLYELERİNİN AÇILIŞI YAPILACAK….

reklam
reklam

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0
reklam
reklam
r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.