[removed][removed]
Haber Detayı
10 Kasım 2020 - Salı 18:18 Bu haber 2381 kez okundu
 
Zonguldak Kömürünün Altında Doğalgaz Yatakları Var
ZONGULDAK Haberi
Zonguldak Kömürünün Altında Doğalgaz Yatakları Var

 • (http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/4fe976ba170c19e_ek.pdf )
 •  
 • TÜRKİYE KÖMÜRORİJİNLİ DOĞAL GAZ ARANMASI VE BULUNABİLECEĞİ BÖLGELER ” Maden Mühendisi Sadettin PEKMEZCİLER makalesinde çarpıcı ifadeler bulunuyor.
 •  
 • Hollanda’da kömürün “Rehouîllifi )tion” teorisine dayanılarak, Gronning Bolgesinde 1,5 trilyon metreküp hacminde, kömür orijinli doğal gaz rezervi orta ya çıkarılmıştır. Bizde de tektonik hareketlerle çok derinlere inmiş ve yeniden karbonizasyona uğramış taşkömür havzalarımızda Hollanda örneğinde olduğu gibi taşkömür orijinli doğal gaz oluşması ve depolanması halinde, ülkemiz yeni bir enerji kaynağına kavuşmuş olacaktır.
 •  
 • Doğal gaz miktarı ise; Hoilanda’dakinin altında da olabilir, bunun çok üstünde de oiabilir. Gerçekten, Göbü-Filyos bölgesinde gazlı olması öngörülen alanın genişliği: 4×20=80km2=(106) m2′ dir. Burada yalnız Kozlu katının kömür katmanlarına ait kömür varlığı düşünül düğü taktirde bile bu kat içinde bulunan 20 işlenebilir kömür damarının 29-31 m. lik toplam kömür kalınlıkları ile:
 •  
 •  
 • 80.000.000 m2 x 30 m. x 1,3 (yoğunluk) = 3,1 x 109 = 3,1 milyar ton miktarında bir kömür rezervi tahmin edilir. Her ton kömürün 100 m3 gaz sala cağı varsayımı île burada 300.000.000.000 m3 doğal gaz beklenebilir. Haritamızda sınırları gösterilmiş olan Amasra-UIus-Cide bölgesinde ise kö mürlü olması muhtemel alan: 30 x50 km = 1500 km2 = 1500 (106) m2 dir. Eski rapor ve yayınlara göre burada yalnız Pelitovası vadisinde 40-60 m. gibi çok ince prodüktif üst karbonifer dizisi içinde: 10-12 m. lik toplam kömür kalınlığı görülmüştür.
 •  
 • Karadon (Westfalien C-D) yaşlı olarak kabul edilen bu kömürlü dizinin altında, normal şartlar altında, Kozlu Katı kömürlerinin de mevcut olması gerekmektedir. Fakat, yalnız Pelitovası vadisinde görülen kömür kalınlıkları ile dahi, bu bölgede: 1500 000 000 m2 x 10 m x 1,3 (yoğunluk) = 19,5 x 109 takriben 20 mil yar ton kömür varlığı mevcut olabilecektir. Kozlu katı kömürlerinin varolması halinde ise: 1500 x (106) x (30 + 10) m. x 1,3 = 78.109 = 98 milyar ton kö mür rezervi beklemek yerinde olacaktır. Her bir ton kömürden 100 m3 gaz olu şumu kabul edilecek olursa, birinci halde 20 x 109 x 100 = 2(10)’2= 2 trilyon m3 gaz ve ikinci halde de: 78 x (10)9 x 100=7,8 (10)12= 7,8 trilyon m3,yak laşık olarak 8 trilyon m3 doğal gaz oluşması imkan dahilindedir.
 •  
 • Taşkömür hav zamızın en doğusundaki Azdavay-Söğütözü bölgesinde (haritamızda sınırları gös terilmiş olan III. bölge) deyukardaki diğer bölgeler gibi derinlerde taşkömürlerine sahip olabileceği ve bunların da doğal gaz neşredebileceği düşünülürse, ülkemi zin kuzeybatısında yer alan taşkömür havzamızda, 10 trilyon m3’Un üstünde, 8000 Kcal/m3 ‘lük yüksek kalorifik değerli, büyük bir doğal gaz yatağının varol ma imkanlarını taşıdığı sonucuna varırız.
 •  
 • Sözlerimizi şu cümlelerle bitireceğiz: Taşkömür bulunan heryerde, çoğun luğu metan gazının teşkil ettiği, yanıcı gazlarda bulunmaktadır. Taşkömürlerinin derînlerde cebri gazlaşma = yeniden karbonizasyon = (Rehoullification) terorisinin işaret ettiği jeolojik olaylar zincirinin gerçekleşmesi, büyük yanıcı gaz yatak larının oluşmasına neden olacaktır. Bundan sonra, bize düşen ödev, onu yeraltının derinliklerinden çıkarıp ulusumuzun faydasına sunmak olacaktır.”
Kaynak: (İMZA) - İmzaGazetesi Editör: Nokta
Etiketler: Zonguldak, Kömürünün, Altında, Doğalgaz, Yatakları, Var,
Yorumlar
Haber Yazılımı