DOLAR

15,8769$% 0.2

EURO

16,8435% -0.21

GRAM ALTIN

945,16%0,54

ÇEYREK ALTIN

15.084,99%0,26

TAM ALTIN

15.084,99%-0,35

BİTCOİN

470131฿%2.26683

a
turkey the best diyarbakır escort web site.
reklam
reklam

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),Sakarya’da 16-17 Şubat tarihlerinde açık artırma yöntemiyle hemen teslim 120 ay vadeyle daire satacak.

TOKİ konut satışları başvurularında sona geliniyor. TOKİ 2022 Şubat döneminde kuralı satış yöntemi ile Sakarya ve bir çok ilde açık arttırma yöntemi ile daireleri çok ucuza satışa çıkardı.  Türkiye‘de ev almak isteyen vatandaşlar genellikle düşük peşinat ve düşük fiyat istemesi nedeniyle önceliğini TOKİ’den yana kullanıyor. TOKİ ise Şubat ayında aralarında Sakaya’nın da olduğu bir çok büyükşehirde ilana çıktı. 

TOKİ’nin sunduğu bu fiyatlar ikinci el evlerde bile yok. Kurumun satış imkanlarından yararlanmak isteyenler için güncel konut satış listelerini ve aylık ödeme bilgilerini sizler için paylaştık. Haberimizin sonunda başvuruların nasıl yapılacağına da ulaşabilirsiniz.

İşte Sakarya’da açık arttırma ile satışa çıkan yüzde 1 KDV oranlı 120 ay vadeli dairelerin bilgileri…

adapazari korucuk 3 etap 800 adet konut

TOKİ’nin açık arttırma usulü ile hemen teslim dairelerinden biri Adapazarı Korucuk 3. Etap konutlarından oldu. TOKİ 1’inci kattaki 7 numaralı  1+1 daireyi KDV hariç 198 bin 257 liraya 16-17 Şubat’ta satacak.

adapazari korucuk 3 etap

Diğer satışa çıkarılan daire ise yine Adapazarı Korucuk 3.Etap 800 Adet Konutun olduğu bölge oldu. TOKİ 2’inci katta bulunan 1+1 daire için KDV hariç  210 bin 115 lira talep ediyor.

İŞTE BAŞVURU KOŞULLARI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ

AÇIK ARTIRMA“ İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.

Teklif alma toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 16.02.2022 Çarşamba günü saat 10.30’da (1 – 129 lot arası) ve 17.02.2022 Perşembe günü saat 10.30’da (130 – 274 lot arası) olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı;

Muhammen bedeli 199.999.- TL’ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,

muhammen bedeli 200.000 – 399.999.- TL’ye kadar olanlar için 20.000.-(Yirmibin) TL,

muhammen bedeli 400.000 – 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 60.000.-(Altmışbin) TL,

muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler; Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekâleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye vb. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekâletname toplantı günü Emlak Yönetim yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. Balıkesir İli Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 210 Konut Projesinde yer alan işyerlerine sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler katılabilir.

İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılmak için bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır. (15.02.2022 Saat: 10.30)

İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılacak gerçek ya da tüzel kişiler, açık artırmaya salondan katılmak yerine uzaktan teklif vermeyi kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir. Bu nedenle; kullandıkları internet bağlantıları bilgisayar yazılım sistemleri ve EMLAK YÖNETİM’in internetten teklif alınabilmesi için oluşturduğu sistemler dahil tüm teknik altyapıdan kaynaklı herhangi bir sebeple tekliflerinin farklı, yanlış, eksik, fazla, geç vd. şeklinde ulaşması nedeniyle herhangi bir itiraz hakları olmadığını kabul ederler. Bu konuda İDARE/EMLAK YÖNETİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır, teklif açık artırma anında görüldüğü haliyle işleme alınacaktır. Kürsü başkanının satış sonlandırma beyanı esastır. İnternet ortamından veya salondan açık artırmaya katılan kişilerin, satış sonlandırma eylemi gerçekleştirildikten sonra tekliflerin yazılım ekranına düşme hali dahil olmak üzere peyleri geçerli olmayacaktır.

Kürsü başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih vb. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter – Connect (birleştirilmiş teklif) sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare’nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter – Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. Inter – Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde teklif verilecek taşınmazların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı yatırılmış olma şartı aranacaktır. Inter – Connect (birleştirilmiş teklif) teklif verilen taşınmazlar için tek tek gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır. Toplam teklif bedelinin toplam metrekare ye bölünmesiyle bulunan birim bedelin, bağımsız bölüm metrekaresi ile çarpılarak hesaplanacak bedel üzerinden gayrimenkul satış sözleşmesi bedeli tespit edilecektir.

Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ( Metraj ve Vasıflar vb.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskân, tapu vb. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan vb. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Emlak Yönetim gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir.

Açık artırma toplantısında teklifler satış listelerinde belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup, Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır.

AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır.

Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.

Toplantıda verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde Emlak Yönetim tarafından İdareye teslim edilecektir. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607 98) no.lu TL hesabına yatırılacaktır. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben, 1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 5 iş günü süre verilecektir. En yüksek teklif sahiplerine mücbir sebepler dışında süre uzatımı verilmeyecektir. Mücbir sebepler, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde İDARE tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım teminatını iade alabilecektir. İdare, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim’den faiz, tazminat, vb. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.

Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır. (Interconnect (birleştirilmiş teklif) tekliflerde; en yüksek teklifi verenin alımdan cayması halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim, ınterconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır. Interconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda Emlak Yönetim bireysel teklif sahiplerinden en yüksek teklif verenlere bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyenler tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır.) Teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607 98) no.lu TL hesabına yatırılacaktır.

Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler içerisinde tercih edilen ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare tarafından ilan edilen Banka Şubelerindeki Hesabına alıcı Adı Soyadı/Unvan, taşınmazın bulunduğu Proje ve blok/ kapı numarası ve Satış listesindeki numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini projenin temerküz şubesinde imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi (%09.48), ihale karar pulu(%05.69), banka komisyonu (%05) vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir (Tüm taşınmazların Katma Değer Vergisi (KDV) teslim

aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.)

Hemen teslimli olarak satışa sunulan taşınmazların teslim alma yükümlülüğü alıcıya ait olup, taşınmazın teslim alınmaması durumunda İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş sayılacaktır.

İdare, alıcı tarafından %2 komisyon ve komisyonun KDV’sinin Emlak Yönetim’e ödendiğine dair fatura kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.

Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irad kaydedileceği gibi, Emlak Yönetim de tahsil edilen/edilecek olan

%2 oranında cezai şart +KDV’yi almaya hak kazanacaktır. Bu şartlar yerine getirilmez ise teklif sahibi 6 ay süre ile İdarece gerçekleştirilen açık artırmalardan men edilecektir.

Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Emlak Yönetim tarafından tahsil edilen komisyon da teklif verene iade edilecektir.

Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler ile en yüksek teklif sahipleri hariç diğer teklif sahipleri; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka şubelerinden iade alabileceklerdir.

Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır.

İşbu dökümanda belirtilen adreslere posta gönderim tarihinden ve belirtilen iletişim kanallarına yapılan (Mesaj, mail, whatsapp vd.) bildirimlerden itibaren 3 (üç) gün içerisinde işbu madde kapsamında tebliğ edilmiş sayılacaktır. Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, cep telefonlarına gönderilen mesajların, adres, telefon değişikliği vb. nedenlerle geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İDARE / Emlak Yönetim sorumlu değildir.

İşbu şartname üzerine teklif veren tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silintiler ve kazıntılar geçersiz sayılır.

Teklif sahibi; İdarenin, mevzuatın izin verdiği gerçek ve tüzel kişiler, İdarenin iştirakleri, İdarenin hizmet/destek/danışmanlık aldığı kuruluşlar, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, satışlara aracılık yapan Bankalar ve Finansman şirketlerinden bilgi ve belge talep edip almaya ve kendileri ile ilgili bilgi ve belge vermeye hakkı olduğunu, buna muvafakat ettiğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların çözümünde Emlak Yönetim’in ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.

İşbu şartnamenin ifa yeri Ankara’dır.

Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de…

reklam
reklam

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0
reklam
reklam
r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bahis Siteleri Bahis Forum